Dine følelser er din vej til hjertet.

Følelser

Dine følelser er din vej til dit hjerte og til en større helhed.

Det er velkendt at kvinder forholder sig anderledes til deres følelser end mænd. Mænd har en tendens til at springe over og ignorere følelser helt indtil de når midtlivet og bliver nødt til at forholde sig til dem. For kvinder er det ofte anderledes. Kvinder forholder sig til deres følelser ret tidligt i livet og det giver dem en stor fordel.

Hemmeligheden ved et rigt følelsesliv er nemlig at når følelserne svinger meget f.eks. fra nedtrykt til lykkelig eller fra sorg til glæde så lærer kvinde mere om deres indre liv end mænd gør. Det er selvfølgelig fordi mænd skal koncentrere sig om at bygge byer og samfund hvor kvinder er dem der skal føde børnene.

Følelser er modsatrettede. På den ene side er glæden og på den anden side er sorgen. På den ene side er depressionen og på den anden side er det maniske – for lige at sætte det på spidsen. Når disse følelser accepteres og gennemleves opstår der en balance mellem yderpunkterne og i denne balance afsløres hjertet!

Jeg har set en del mennesker lave dette nummer. Langt de fleste er kvinder.

Når følelserne svinger fra side til side og det lykkes at finde balancen, så åbner hjertet. Det bliver mennesker meget mere autentiske af.